WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 11215 z dnia 27 marca 2015Drukuj

Prowadzenie w aplikacji Kolejki Centralne list oczekujących na kolejne świadczenia

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu pragnie poinformować, iż na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został komunikat dotyczący możliwość prowadzenia począwszy od 1 kwietnia 2015r. w aplikacji Kolejki Centralne list oczekujących na kolejne świadczenia

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6573.html

 

 


Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158