WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 11136 z dnia 28 stycznia 2015Drukuj

Komunikat w sprawie skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

Komunikat w sprawie skierowań do lekarza okulisty i lekarza dermatologa

W związku z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od dnia 1 stycznia 2015 roku ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie okulistyki oraz dermatologii udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia.

Wymóg ten nie dotyczy:

  • inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych (urazy i choroby nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), uprawnionych żołnierzy lub pracowników (urazy i choroby nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV,
  • osób wpisanych na listę oczekujących na te świadczenia przed 1 stycznia 2015r. oraz osób będących już w planie leczenia i oczekujących na kolejną wyznaczoną wizytę

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158