WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 11040 z dnia 05 grudnia 2014Drukuj

Informacja prasowa - nowe zakresy świadczeń ambulatoryjnych w Wielkopolsce

Informacja prasowa

Uwaga pacjenci! Nowe zakresy świadczeń ambulatoryjnych w Wielkopolsce: Chirurgia onkologiczna dla dzieci i Kompleksowe leczenie ran przewlekłych.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakontraktowaliśmy zupełnie nowe zakresy świadczeń:

  1. Poradnię chirurgii onkologicznej dziecięcej (placówka mieści się przy ul. Kraszewskiego 4 w Pile, tel.: 603468096). W dotychczas ogłaszanych postępowaniach nie zgłosił się żaden chętny podmiot do realizowania tej usługi.
  2. Poradnię kompleksowego leczenia ran przewlekłych (świadczeń udziela: Centrum Medyczne HCP w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r, nr 194. Telefon: 61 831-18-24).

Świadczenia udzielne są od 1 grudnia 2014 roku. Umowy obowiązują do 31 grudnia 2016 roku.

Magdalena Rozumek-Wenc,
Biuro Rzecznika Prasowego WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158