WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 11022 z dnia 27 listopada 2014Drukuj

Informacja prasowa - więcej pieniędzy na świadczenia w poradniach specjalistycznych

Informacja prasowa

Więcej pieniędzy na świadczenia w poradniach specjalistycznych

Szanowni Państwo, Wielkopolski OW NFZ - wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu pacjentów – wygospodarował środki finansowe na zwiększenie istniejących już umów w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Środki te, w kwocie około 5 mln złotych, zostały przeznaczone na świadczenia udzielane w bieżącym roku. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej są to:

- poradnie dziecięce:

• alergologiczna, chirurgiczna, neonatologiczna gruźlicy i chorób płuc, kardiologiczna, wad postawy, nefrologiczna, neurologiczna, okulistyki, onkologii i hematologii, ortopedyczna, otolaryngologiczna i urologiczna.

- oraz poradnie:

• onkologii, chirurgii onkologicznej, hematologii, endokrynologii, gastroenterologii i kardiologii

WOW NFZ zwiększył także środki na świadczenia zabiegowe realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Przypominamy, że dane placówek można znaleźć na naszej stronie www.nfz-poznan.pl– w informatorze „Gdzie się leczyć?”, można też zadzwonić lub zapytać e-mailowo: tel. centrali - 61 850 60 00, infolinia czynna w nowych godzinach (8-20 w dni powszednie): 800 800 805, e-mail: centrala@nfz-poznan.pl.

Magdalena Rozumek-Wenc
Biuro Rzecznika Prasowego WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158