WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Rozliczenia

Artykuł nr: 10883 z dnia 25 września 2014Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat dla Świadczeniodawców

w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach

we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484) dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Biorąc pod uwagę konieczność dokonania przez WOW NFZ analizy w zakresie realizacji umów za 3 kwartały 2014 roku, Oddział Funduszu prosi o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r. raportów statystycznych za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej, wykonane w miesiącu wrześniu 2014 roku.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158