WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł nr: 10844 z dnia 28 sierpnia 2014Drukuj

Zintegrowany Informator Pacjenta – czyli ZIP – konto również dla dziecka

Zintegrowany Informator Pacjenta – czyli ZIP – konto również dla dziecka

 

Zachęcamy rodziców do założenia dziecku konta w ZIP. Dane dostępowe do konta wydawane są temu rodzicowi lub opiekunowi (babcia, dziadek, współmałżonek rodzica dziecka, itp.), który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponieważ logowanie do konta dziecka powiązane jest z logowaniem do konta rodzica/opiekuna, powinien on posiadać już aktywne konto w ZIP, zanim założy konto dziecku.

Zintegrowany Informator Pacjenta to bardzo przydatne narzędzie, w którym możemy sprawdzić jakie świadczenia zostały udzielone nam lub dziecku (jeśli założymy dziecku konto) od 2008 roku, ile kosztowały te świadczenia. W ZIP sprawdzimy także status ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje na temat ZIP oraz jak założyć konto, znajdują się na naszej stronie internetowej w serwisie ZIP

WAŻNE:

  • Od 16. roku życia dziecko może samo założyć konto w ZIP dla siebie – wystarczy dowód tymczasowy lub paszport.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158