WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł nr: 10840 z dnia 28 sierpnia 2014Drukuj

Dbamy o zęby

Dbamy o zęby

 

 

Dbałość o higienę jamy ustnej naszych dzieci zaczynamy jak najwcześniej – najczęściej zanim jeszcze pojawią się pierwsze ząbki. A co dalej? Nie zawsze wizyta u stomatologa musi wiązać się z leczeniem powstałej już próchnicy, lub z leczeniem krzywego zgryzu. Profilaktyka w przypadku zębów dziecka  jest bardzo ważna, ponieważ zadbane i zdrowe zęby mleczne są podstawą dla zdrowych zębów stałych.

 

1.    Leczenie stomatologiczne.

Zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych - dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługuje między innymi:

 • badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku kalendarzowym);
 • zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia siódmego roku życia;
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych;
 • plomby światłoutwardzalne (tzw. białe) od „trójki” do „trójki”;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów oraz zakażonych zębów jedno i dwukanałowych;
 • leczenie chorób przyzębia;
 • zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich

 

2.    ORTODONCJA…czyli leczenie wad zgryzu.

Analogicznie do leczenia stomatologicznego, zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych – dzieciom i młodzieży do lat 18-tu przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12. roku życia;
 • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13. roku życia;
 • zdjęcie pantomograficzne (czyli zdjęcie wszystkich zębów) – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego – na takie zdjęcie skierowanie wydaje lekarz ortodonta i wskazuje, gdzie wykonać je bezpłatnie;
 • naprawa aparatu – do ukończenia 13. roku życia.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
 • badanie przez lekarza specjalistę,
 • proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita (dla dzieci, które mają ubytki w zębach stałych lub mlecznych - protezę wykonuje ortodonta),
 • korekcyjne szlifowanie zębów.

W przypadku nieprawidłowego użytkowania aparatu, np. nieregularnego noszenia - nie przysługuje naprawa lub wymiana aparatu.

 

WAŻNE:

 • Aparat ortodontyczny ruchomy do 12 roku życia-  jest bezpłatny - i placówki nie mogą pobierać za niego żadnych opłat ani dopłat.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje aparatów stałych.

 

3.    Profilaktyka stomatologiczna.

Wspomnianą we wstępie profilaktykę stomatologiczną możemy zastosować już u sześciomiesięcznego dziecka – stomatolog nauczy nas jak dbać o higienę jamy ustnej dziecka, oceni jej stan oraz proces ząbkowania.

Jakie świadczenia są w pakietach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia? Wykaz poniżej:

6. miesiąc życia - wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej i badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej;

9. miesiąc życia - ocena stanu uzębienia mlecznego i profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

12. miesiąc życia - ocena stanu uzębienia mlecznego, kontrola higieny jamy ustnej i profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

2. rok życia - ocena stanu uzębienia, kontrola higieny jamy ustnej, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

 • sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;
 • sposób zwierania się siekaczy;
 • sprawdzenie toru oddychania;
 • sposób układania dziecka do snu;
 • sposób karmienia;
 • sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.
 • profilaktyka ortodontyczna, pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

4. rok życia - wizyta adaptacyjna  przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

 • sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;
 • sposób zwierania siekaczy;
 • sprawdzenie toru oddychania;
 • sprawdzenie występowania nawyków.
 • profilaktyka ortodontyczna, pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

5. rok życia - wizyta adaptacyjna przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy ustnej, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

 • sprawdzenie liczby zębów;
 • sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;
 • występowanie nawyków;
 • starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców;
 • sposób kontaktu kłów.
 • profilaktyka ortodontyczna, nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami, zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

6. rok życia - ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów mlecznych i dla zębów stałych, kontrola higieny jamy ustnej, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

 • sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);
 • sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych;
 • występowanie nawyków ustnych;
 • starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.
 • profilaktyka ortodontyczna, w uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

7. rok życia - ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów mlecznych i dla zębów stałych, kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, a także profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

10. rok życia - ocena stanu uzębienia oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych oraz wskaźnika krwawienia kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, a także profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

12. rok życia - ocena stanu uzębienia, j.w.;

13. rok życia - ocena stanu uzębienia, j.w.;

16. rok życia - ocena stanu uzębienia, j.w.;

19. rok życia - ocena stanu uzębienia, ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.


WAŻNE:

 • Zgodnie z prawem – badania stomatologiczne MUSZĄ odbywać się w GABINECIE stomatologicznym, na fotelu, za pomocą sterylnych narzędzi. Takie są wymogi, podyktowane higieną i  BEZPIECZEŃSTWEM  dzieci. Rodzicu – nie zgadzaj się na bezpłatne badania stomatologiczne w szkole, czy przedszkolu, w których nie ma gabinetu stomatologicznego, który ma umowę z NFZ.

 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmowane są zarówno w poradniach stomatologicznych dla dzieci jak i tych, które przyjmują dorosłych. Poniżej wykaz świadczeń wraz z placówkami udzielającymi. Proszę wybrać rodzaj świadczenia, następnie „swoją” gminę i dalej – placówkę.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W RODZAJU: LECZENIE STOMATOLOGICZNE

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158