WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł nr: 10839 z dnia 28 sierpnia 2014Drukuj

Dziecko w poradni specjalistycznej

Dziecko w poradni specjalistycznej

 

 

Zdarza się, że dzieci potrzebują leczenia specjalistycznego. Skierowanie do poradni specjalistycznej wystawia lekarz pierwszego kontaktu, jeśli uzna, że leczenie takie jest potrzebne. Natomiast w przypadku, kiedy leczenie w poradni jest potrzebne po pobycie w szpitalu – dziecko otrzymuje skierowanie ze szpitala.

W ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lekarze specjaliści z różnych dziedzin medycyny przyjmują i leczą dzieci w poradniach. Mają oni możliwość kierowania na badania diagnostyczne, które potrzebne są do postawienia diagnozy i leczenia danej choroby. Miejsce wykonania badań wskazuje lekarz kierujący.

Lekarz specjalista decyduje także o tym, czy: kontynuować  leczenie, skierować dziecko do innych specjalistów lub do szpitala. W przypadku skierowania do innego specjalisty lub do szpitala – dziecko powinno otrzymać razem ze skierowaniem wszystkie dostępne wyniki badań, dotyczące wstępnego rozpoznania.

Wizyta w poradni to nie tylko sama porada, zlecanie badań, czy przepisanie odpowiednich leków. Lekarze specjaliści wykonują także te zabiegi medyczne, które mogą być wykonane w gabinetach – czyli ambulatoryjnie.

 

WAŻNE:

  • Jeśli dziecko ze względu na stan zdrowia nie może zgłosić się do poradni, to w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia porady w domu.
  • W przypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej powinno być udzielone w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję taką podejmuje lekarz, a świadczenia udzielane są wtedy bez skierowania.

 

 

Wady postawy.

Wady postawy u dzieci i młodzieży oraz wynikające z nich ewentualne dysfunkcje narządów ruchu, leczone są ambulatoryjnie - w poradni wad postawy. Lekarz specjalista po stwierdzeniu potrzeby takiego leczenia, wystawia skierowanie na zabiegi. Następnie fizjoterapeuta decyduje, czy dziecko ćwiczy w grupie czy indywidualnie. Cykl terapeutyczny trwa 10 dni i obejmuje do pięciu zabiegów dziennie.

 

 

Gimnastyka korekcyjna w szkole.

Szkoły, w ramach środków publicznych, organizują zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zwane potocznie gimnastyką korekcyjną. Na zajęcia te może skierować lekarz, a przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które nie kwalifikują się do rehabilitacji leczniczej. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje takich zajęć.

 

Logopeda

Jeśli mamy wątpliwości co do poprawności wymowy dziecka, a lekarz pierwszego kontaktu je potwierdzi – skieruje wtedy małego pacjenta do logopedy. Skierowanie takie może również wystawić lekarz innej specjalizacji (każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład – laryngolog).

Zgodnie z przepisami, zajęcia w poradni logopedycznej powinny trwać przynajmniej pół godziny. Częstotliwość zajęć z pacjentem jest indywidualnie ustalana przez logopedę i zależy od wskazań medycznych i kolejki oczekujących.

 

Poniżej znajduje się wykaz poradni specjalistycznych. Należy wybrać poradnię a następnie „swoją” lub najbliższą gminę i placówkę.

PAMIĘTAJ: poradnie opisane „dla dzieci” przyjmują tylko dzieci i młodzież do 18 roku życia. Poradnie nie określone jako „dla dzieci”, również mogą przyjmować dzieci.

WYKAZ PORADNI UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W RODZAJU: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158