WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł nr: 10802 z dnia 21 lipca 2014Drukuj

Wyjaśnienie do artykułu zamieszczonego na stronie Termedii "e-WUŚ znowu się myli, komornik puka do drzwi niewinnych ludzi"

Wyjaśnienie do artykułu zamieszczonego na stronie Termedii "e-WUŚ znowu się myli, komornik puka do drzwi niewinnych ludzi"

W związku z odbiegającą od stanu rzeczywistego treścią artykułu napisanego przez anonimowego redaktora i zamieszczonego na stronie Termedii: treść , Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, że:

- NFZ nigdy nie wzywa do zapłaty za leczenie wyłącznie na podstawie danych wyświetlanych w systemie EWUŚ.

- W pierwszej kolejności zawsze weryfikujemy we wszelkich możliwych źródłach (ZUS, KRUS, itp.) - czy dany pacjent miał prawo do świadczeń, nawet jeśli system EWUŚ traktował go jako osobę nieubezpieczoną.

- Wezwanie do zapłaty za leczenie jest wystawiane w ostateczności, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych możliwości potwierdzenia prawa do ubezpieczenia danego pacjenta. Po otrzymaniu decyzji nakazującej zapłatę – pacjent może się od niej odwołać do Prezesa NFZ, może też złożyć wniosek do Dyrektora Oddziału NFZ o umorzenie należności lub o rozłożenie jej na raty.

- w 2014 Wielkopolski OW NFZ wydał łącznie 159 decyzji administracyjnych, w tym: 24 decyzje umarzające postępowanie wyjaśniające - na łączną kwotę 69 378,07 zł i 135 decyzji na łączną kwotę 221 369,52 zł zobowiązujących do zapłaty za udzielone świadczenia - przy czym WOW NFZ podkreśla, że wezwania zostały wystawione tylko tym osobom, które faktycznie nie posiadały prawa do świadczeń.

Zatem nieprawdą jest, że cytuję z nagłówka w/w artykułu: „pacjenci (…) otrzymują bezzasadne nakazy zapłaty”. Wystawionych przez WOW NFZ 135 nakazów zapłaty było zasadnych, wystawionych na podstawie procedury, którą opisaliśmy wyżej.

Nieprawdą jest również, że cytuję: „24 nietrafione decyzje na 159 podjętych (…) na sześć decyzji NFZ jedna jest bezzasadna, nietrafiona”. Decyzja umarzająca postępowanie wyjaśniające nie jest decyzją „bezzasadną i nietrafioną” – wystawiana jest dlatego, że w toku wyjaśnień okazało się, że np.: pacjent pozostawał w błędnym, uzasadnionym przekonaniu że był faktycznie ubezpieczony, lub świadczeniodawca złożył korektę - bo pomylił się w dokumentacji, lub okazało się, że pacjent był ubezpieczony.

Biuro Prasowe

WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158