WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Artykuł nr: 10795 z dnia 14 lipca 2014Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie udzielania świadczeń medycznych w rodzaju Ratownictwo Medyczne

Komunikat w sprawie udzielania świadczeń medycznych

w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje o treści porozumienia zawartego w dniu 11 lipca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, w sprawie powierzenia Dyrektorowi WOW NFZ przez Wojewodę Wielkopolskiego zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umów, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2013, poz. 357 z późn. zm.).

TREŚĆ POROZUMIENIA

Poniżej link przekierowujący na stronę internetową Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na której opublikowano wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Krzysztof Filipowiak
p. o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158