WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł archiwalny nr: 10350 z dnia 14 kwietnia 2014Drukuj

Komunikat dotyczący składania zestawień zbiorczych przez apteki i punkty apteczne [A]

Komunikat dotyczący składania zestawień zbiorczych przez apteki i punkty apteczne

Wydział Gospodarki Lekami Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, że od dnia 1 maja br. nie będą przyjmowane w Delegaturach Oddziału ( w Kaliszu, Lesznie i Pile) zestawienia zbiorcze zrealizowanych recept refundowanych ( rachunki refundacyjne ).

Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Wydział Gospodarki Lekami

Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Piekary 14/15 61-823 Poznań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158