WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł archiwalny nr: 10065 z dnia 02 stycznia 2014Drukuj

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2014 roku [A]

 

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2014 roku

Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.01.2014 roku przez osoby uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku.

WOW NFZ uprzejmie informuje Świadczeniodawców wystawiających zlecenia na wyroby medyczne, że od dnia 01.01.2014 roku obowiązują w przedmiotowej sprawie następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz. U. 2013 poz. 1565 treść

2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne treść

Zobacz: Wykaz wyrobów medycznych wraz z obowiązującymi kodami

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158