WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY OGÓLNE

Artykuł nr: 10065 z dnia 02 stycznia 2014Drukuj

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2014 roku

 

Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2014 roku

Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.01.2014 roku przez osoby uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku.

WOW NFZ uprzejmie informuje Świadczeniodawców wystawiających zlecenia na wyroby medyczne, że od dnia 01.01.2014 roku obowiązują w przedmiotowej sprawie następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz. U. 2013 poz. 1565 treść

2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne treść

Zobacz: Wykaz wyrobów medycznych wraz z obowiązującymi kodami

Barbara Murawska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia