WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

POZ - NiŚOZ - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowania
2022-05-27

w zakresie: Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-05-25

w zakresie: REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH; REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowania
2022-05-25

w zakresie: REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH; REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2022 - odwołanie postępowania
2022-05-25

w zakresie: REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH w tym REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI na obszarze GMINY: POZNAŃ

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2022 - unieważnienie postępowania
2022-05-25

w zakresie: świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2022 - komunikat dla świadczeniodawców składających oferty
2022-05-23

w zakresie: program lekowy - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów; program lekowy - leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem Niwolumabu; program lekowy - leczenie chorych na mukowiscydozę; program lekowy - leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME); program lekowy - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchennea spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny; program lekowy - leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy; program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A; program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry Cemiplimabem

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-05-23

w zakresie: program lekowy - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów; program lekowy - leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem Niwolumabu; program lekowy - leczenie chorych na mukowiscydozę; program lekowy - leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME); program lekowy - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchennea spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny; program lekowy - leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy; program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A; program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry Cemiplimabem

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań
2022-05-23

w zakresie: program lekowy - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów; program lekowy - leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem Niwolumabu; program lekowy - leczenie chorych na mukowiscydozę; program lekowy - leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME); program lekowy - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchennea spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny; program lekowy - leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy; program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A; program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry Cemiplimabem

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-05-19

w zakresach: świadczenia w hospicjum domowym; perinatalna opieka paliatywna; świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym; świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci; porada w poradni medycyny paliatywnej

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowań
2022-05-19

w zakresach: świadczenia w hospicjum domowym; perinatalna opieka paliatywna; świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym; świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci; porada w poradni medycyny paliatywnej

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane
2022-05-17

w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowania
2022-05-17

w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158