WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK

2016-12-02
danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”  » 

! Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2016-12-02
w zakresie: leczenie środowiskowe (domowe); świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży » 

! Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2016-12-02
w zakresie: endokrynologii, geriatrii, gruźlicy i chorób płuc, gastroenterologii, okulistyki » 

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne.

2016-11-25
dotyczący rozliczenia świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757).  » 

Komunikat dla oferentów - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu składania ofert i otwarcia ofert

2016-11-24
leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa » 

Czy wiesz co to jest POChP? Przeczytaj koniecznie i zadbaj o swoje płuca!

2016-11-15
16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc - szczegóły » 

Komunikat w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom, lekarzom dentystom, felczerom...

2016-10-21
którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym, który ma zawartą umowę z Funduszem. » 

! Leki 75+

2016-09-01
Bezpłatne leki dla seniorów od 1 września 2016 » 

Informacja prasowa: Więcej placówek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach stacjonarnych.

2016-05-06
Pacjenci wentylowani mechanicznie zyskali dwie nowe placówki - w Pleszewie i Rawiczu! » 

Komunikat w sprawie deklaracji wyboru

2014-06-17
Komunikat w sprawie deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL » 

Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru

2014-06-14
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. »