WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2021 - unieważnienie postępowania
2021-07-29

- zakres świadczeń – program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ASDK - komunikat dla oferentów konkursu ofert i rokowań
2021-07-16

Rokowania i konkurs ofert w zakresie: badania rezonansu magnetycznego

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
2021-07-16

w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postepowań
2021-07-16

w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ceny oczekiwane
2021-07-15

program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy; leczenie pacjentów z chorobami nerek; leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2021-07-15

program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy; leczenie pacjentów z chorobami nerek; leczenie raka z komórek Merkla Awelumabem
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158