WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
2020-12-02

w przedmiocie świadczeń położnej POZ w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE dot. zamówienia publicznego na całodobową ochronę fizyczną
2020-12-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE dot. zamówienia publicznego na całodobową ochronę fizyczną WOW NFZ przy ul. Piekary 14/15 oraz Grunwaldzkiej 158 wraz z przyjazdem grupy interwencyjnej - ponowienie – ZP.261.18.2020”

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2020 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań
2020-11-30

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży - I Poziom Referencyjny

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2021 - komunikat
2020-11-25

informacja dot. pytania ankietowego zawartego w VIII cz. formularza ofertowego

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2020-11-25

w zakresie: porada w poradni medycyny paliatywnej, świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym

Ratownictwo Medyczne - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie postępowań
2020-11-20

w zakresie: świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego
2020-11-04

Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Naklejki z informacją o możliwości użycia aplikacji mObywatel
2020-11-03

Wielkopolski OW NFZ przypomina o możliwości otrzymania - po uprzednim skierowaniu pisemnej prośby do Oddziału - naklejek z informacją o możliwości użycia aplikacji mObywatel
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158