WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-09-20
w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja neurologiczna » 

Decyzja nr 53/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2017-09-20
w przedmiocie wycofania z obrotu i stosowania produktu leczniczego PRIC-TEST DIAGNOSTIC Rye Flour (Solupric Rye Flour) » 

Rehabilitacja Lecznicza - konkurs ofert 2017 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2017-09-20
Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active Marta Bogusz-Czerniewicz, Karolina Bogusz S.c., Poznań » 

Rehabilitacja Lecznicza - konkurs ofert 2017 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2017-09-20
Nzoz Ośrodek Fizjoterapii - Chromiński Tomasz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Nekla » 

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-09-19
w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym » 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-09-13
w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej » 

NFZ o sieci szpitali – spotkanie z pacjentami w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu – podsumowanie

2017-09-13
Drugie z czterech zaplanowanych na wrzesień spotkań - już na nami » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-09-12
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-09-12
w zakresie: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania

2017-09-12
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański » 

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2017-09-11
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych I Zagrożonych Niepełnosprawnocią Siloe, Poznań » 

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-09-08
w zakresie: hematologia - hospitalizacja; hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; onkologia kliniczna – hospitalizacja; onkologia kliniczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; neonatologia - hospitalizacja; neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20 » 

Sieć szpitali w Wielkopolsce - stoisko informacyjne w Szpitalu Powiatowym w Obornikach - podsumowanie

2017-09-06
Ruszyła kampania informacyjna dla pacjentów przybliżająca zasady działania sieci szpitali od 1 października » 

Decyzja nr 50/WC/2017 Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2017-09-04
w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego Prestozek Combi  » 

Komunikat dla Świadczeniodawców

2017-08-22
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. » 

Komunikat dla Pacjentów

2017-08-22
Zmiana ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. » 

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania w roku 2017 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

2017-08-07
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania w roku 2017 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne - 03/1) » 

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2017-08-04
oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne » 

Poznańscy strażacy w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału NFZ...

2017-07-25
...czyli nauka udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich chętnych » 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-07-14
w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej » 

Opieka paliatywna i hospicyjna - rokowania 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-07-14
w zakresie: świadczenia w hospicjum domowym - grupa powiatów subregion poznański » 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-07-13
w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;  »