Home Rozliczenia Jakie dokumenty elektroniczne można przesyłać poprzez system SZOI?
Jakie dokumenty elektroniczne można przesyłać poprzez system SZOI? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (JR)   

 

Poprzez SZOI można przesyłać następujące dokumenty elektroniczne:
- deklaracje POZ (pliki o rozszerzeniu *.pdx)

- raport zbiorczy POZ (pliki o rozszerzeniu *.pzx);

- komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych I fazy /raporty statystyczno-medyczne/ (pliki o rozszerzeniu *.swx);

- komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych II fazy /raporty rozliczeniowe/ (pliki o rozszerzeniu *.wsx);

- rachunki refundacyjne / korekty (pliki o rozszerzeniu *.rfx);

- rachunki/faktury elektroniczne (pliki o rozszerzeniu *.erx i *.efx);

- kolejki oczekujących oraz informacje o pierwszym wolnym terminie (pliki o rozszerzeniu *.klx).

- faktury zakupowe leków (pliki o rozszerzeniu *.fzx);

Natomiast zwrotnie można pobrać następujące dokumenty elektroniczne:

- plik z umową/aneksem (w formacie XML pliki o rozszerzeniu *.umx);

- raporty zwrotne do raportów statystycznych (pliki o rozszerzeniu *.swz);

- raporty zwrotne do raportów rozliczeniowych z szablonami rachunków (pliki o rozszerzeniu *.wsz) - dla umów w modelu rozliczania po stronie Świadczeniodawcy;

- raporty zwrotne do żądania rozliczenia z szablonami rachunków (pliki o rozszerzeniu *.zrz) - dla umów w modelu rozliczania po stronie Płatnika oraz dla umów POZ związanych z rozliczaniem deklaracji;

- raporty zwrotne list POZ:

   - pliki z deklaracjami błędnymi - (plik  o rozszerzeniu *.pzp)

   - pliki z deklaracjami nieuznanumi - (plik  o rozszerzeniu *.pzw)

   - pliki z ilością deklaracji uznanych - (plik  o rozszerzeniu *.pzr)

- raport zwrotny kolejki oczekujących - (plik o rozszerzeniu *.plz)

- potwierdzenia przesłania dla każdego rodzaju komunikatu;

 

Artykuł ostatnio poprawiony: Piątek, 06. Luty 2015 12:23