Home Pytania pacjentów Pracuję do 18.00 a nie chcę brać specjalnie urlopu na bieganie po urzędach. Jakie dokumenty muszę przygotować, żeby wyrobić EKUZ i czy muszę to zrobić osobiście?
Pracuję do 18.00 a nie chcę brać specjalnie urlopu na bieganie po urzędach. Jakie dokumenty muszę przygotować, żeby wyrobić EKUZ i czy muszę to zrobić osobiście? PDF Drukuj
Przed wyjazdem  powinien Pan  złożyć w Oddziale Wojewódzkim Funduszu przy ulicy Piekary 14/15, lub  przy ulicy Grunwaldzkiej 158  wniosek o wydanie EKUZ (jest on dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej http://www.nfz.gov.pl/ue/). Wniosek można złożyć osobiście, może go Pan także przesłać pocztą, faksem, lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Należy do niego dołączyć kserokopię aktualnego dowodu ubezpieczenia oraz, w przypadku członków rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia. Karty wydają także delegatury WOW NFZ  w Pile, Lesznie, Kaliszu i Koninie.