Home Pytania pacjentów Czy lekarz może wystawić receptę bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie?
Czy lekarz może wystawić receptę bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie? PDF Drukuj

 

Recepty dla kontynuujących leczenie

Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości wystawiania recept lekarskich bez osobistego kontaktu z pacjentem, o ile taka potrzeba została zgłoszona i lekarz prowadzący pacjenta nie znajduje przeszkód natury medycznej do skorzystania z takiej formy wystawienia recepty. Za ordynację leków zawsze odpowiada lekarz. Może on kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten przekazał mu pisemnie informację na temat rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowania leków, w tym okresu ich stosowania i dawkowania oraz wymaganych wizyt kontrolnych (Zarządzenie Nr 72/2009 Prezesa NFZ z dn. 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Ponadto, lekarz POZ może przepisać leki pacjentowi w przypadku schorzeń przewlekłych, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia i w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się odpowiednia informacja na ten temat. Lekarz wystawia taką receptę na prośbę pacjenta chorującego przewlekle i wnoszącego o powtórzenie leków już stosowanych. Receptę odbiera sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona.


 

Artykuł ostatnio poprawiony: Piątek, 19. Maj 2017 13:20