W NFZ-KO brakuje zakładki Zasoby. Czy to błąd? Drukuj

 

Zapytania ofertowe są zbudowane w taki sposób, który umożliwia na poziomie NFZ określenie zakresu danych wymaganych w danym zakresie świadczeń.

Brak zakładki Zasoby oznacza, że dla danego zakresu świadczeń NFZ nie wymaga podania informacji o zasobach (sprzęt, pojazdy, pomieszczenia).

W takim przypadku wydruk oferty w części V WYKAZ ZASOBÓW będzie zawierał jedynie nagłówek - bez pozycji. I nie jest to błąd. Strona ta jest integralną częścią oferty.

 

Artykuł ostatnio poprawiony: Piątek, 28. Październik 2011 08:38