REH - jak dodać w zasobach informację o posiadaniu sali wypoczynkowej? Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (MB)   
Posiadanie sali wypoczynkowej jest warunkiem lokalowym - nie ma konieczności i możliwości wykazania jej jako sprzęt w zasobach świadczeniodawcy. Wymagane jest udzielenie właściwej odpowiedzi w ankiecie w ofercie.