NFZ-KO: Co zrobić w przypadku komunikatu "Index is out of date"? Drukuj

 

Taki komunikat wskazuje na problem z indeksami w bazie danych (indeks to struktura pomagająca w sortowaniu i wyszukiwaniu danych w bazie danych).

Problem taki jest typowy w bazie danych Paradox, która jest wykorzystywana w programie NFZ-KO (i nie wynika z błędu w programie a raczej ze specyfiki tej bazy danych).

Aby usunąć problem należy w menu Narzędzia -- Administrator uruchomić narzędzie Indeksacja baz.

Jeżeli błąd uniemożliwia otwarcie programu NFZ-KO w katalogu z programem (najczęściej C:\NFZ-KO) znajduje się program Indeksowanie.exe który należy uruchomić.

W obu przypadkach po uruchomieniu narzędzia wystarczy wybrać jedyny przycisk : Wykonaj indeksowanie.

Artykuł ostatnio poprawiony: Wtorek, 25. Październik 2011 08:23