Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Mam problem z logowaniem do systemu SZOI.
Mam problem z logowaniem do systemu SZOI. PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (JR)   

 

Podczas logowania się do systemu SZOI pojawia się komunikat: "Podany operator nie istnieje w systemie lub nie posiada uprawnień do wybranej opcji."

Oznacza to, że hasło lub PIN, które Państwo wpisują w formularzu logowania do systemiu SZOI są nieprawidłowe.

Częstą przyczyną wprowadzania błędnych haseł jest zamienianie dużych liter na małe lub odwrotnie (należy zwrócić uwagę, czy nie został włączony klawisz CapsLock).

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że system SZOI wymusza zmianę hasła raz na 30 dni. Może się zdarzyć, że przyczyną problemów z logowaniem jest posługiwanie się hasłem sprzed ostatniej zmiany (jaką Państwo dokonali w ciągu ostatniego miesiąca).


W ostateczności, jeżeli kolejne próby nie zakończą się powodzeniem, mogą Państwo zwrócić się do WOW NFZ o zmianę hasła.
W tym celu należy wypełnić wniosek o zmianę hasła (znajduje się on na stronie logowania do systemu SZOI), następnie wydrukować go, podpisać i wysłać faksem bądź też listownie (nr faksu znajdą Państwo na wydrukowanym wniosku).

 

Po obsłudze wniosku w NFZ nowe hasło wysyłane jest niezwłocznie pocztą na adres korespondencyjny podany przez Świadczeniodawcę/Aptekę (widoczny w Portalu SZOI w Danych podmiotu).


W SZOI wprowadzono mechanizm awaryjnego odzyskiwania hasła na adres e-mail. Pozwoli to w przypadku zagubienia lub zapomnienia hasła ustawić nowe hasło bez potrzeby korespondencji z OW NFZ. Aby skorzystać z tej funkcjonalności najpierw trzeba ją skonfigurować. Szczegóły można znaleźć w instrukcji  - Pobierz.

 

 

 

Artykuł ostatnio poprawiony: Poniedziałek, 30. Grudzień 2013 07:26