Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Czy mogę otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach w SZOI na maila?
Czy mogę otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach w SZOI na maila? PDF Drukuj

 

W systemie SZOI udostępniona jest funkcjonalność informowania użytkownika o pewnych zdarzeniach poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres poczty e-mail . Funkcjonalność nazywa się Alerty.

 

Aby dany operator SZOI mógł zarządzać tymi alertami musi posiadać uprawnienie "Zarządzenie alertami" (edycja uprawnień w menu Administrator --> Operatorzy link uprawnienia przy danym operatorze).

 

Funkcjonalność alertów dostępna jest w menu Administrator --> Alerty.

 

Aby dla danego typu alertu ustawić adres e-mail na który ma zostać wysłane powiadomienie należy wybrać operację Odbiorcy i tam za pomocą przycisku Dodawanie odbiorcy zdefiniować adres e-mail. Do danego alertu można przypisać więcej niż jeden adres e-mail. Adresy e-mail na które już nie powinny być wysyłane powiadomienia można usunąć za pomocą operacji Usuń.

 

 

Dostępne są następujące typy alertów:

Odebranie komunikatu
Rachunek otrzymał status "sprawdzony oczekuje na korektę"
Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu o środkach pomocniczych ZSP/ZPX
Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu rozliczeniowego RRX/WSX
Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu statystycznego RSX
Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu statystycznego SWX
Udostępnienie raportu zwrotnego do raportu POZ
Udostępnienie raportu zwrotnego do żądania rozliczenia świadczeń
Udostępnienie umowy/aneksu do pobrania
Utworzenie nieprawidłowości uniemożliwiających zatwierdzenie rachunku przez OW NFZ

 

 

 

 

 

Artykuł ostatnio poprawiony: Wtorek, 25. Listopad 2014 08:50