Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Co zrobić gdy nieprawidłowo zostało zaznaczone że jednostka organizacyjna jest bezpośrednio miejscem wykonywania świadczeń?
Co zrobić gdy nieprawidłowo zostało zaznaczone że jednostka organizacyjna jest bezpośrednio miejscem wykonywania świadczeń? PDF Drukuj

 

Podczas edycji danych jednostki organizacyjnej w ramach określania zgodności a rozporządzeniami MZ w sprawie kodów resortowych (menu Potencjał --> Struktura organizacyjna --> Jednostki organizacyjne) była możliwość zaznaczenia, że Jednostka jest miejscem udzielania świadczeń.

Tą opcję powinny zaznaczyć jedynie te podmioty lecznicze, które w swojej strukturze (rejestrze) posiadają jednostki organizacyjne bez zdefiniowanych komórek organizacyjnych i w tejże jednostce udzielają świadczenia.Konsekwencją zaznaczenia tej opcji jest pojawienie się dodatkowego miejsca udzielania świadczeń (menu Potencjał --> Struktura wykonawcza --> Miejsca udzielania świadczeń) powiązanego bezpośrednio z jednostką organizacyjną.

Jeżeli ktoś nieprawidłowo zaznaczył tą opcję powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem o poprawę tego znacznika podając : dane identyfikacyjne podmiotu oraz kod jednostki, która wymaga poprawy.