Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Jak zmienić formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego (część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)?
Jak zmienić formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego (część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)? PDF Drukuj

 

Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych widoczna jest w SZOI w menu Potencjał -> Podmiot -> Dane podmiotu zakładka Podmiot tworzący / właściciel w polu Forma organizacyjno-prawna .

Zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, oznaczonej kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych jest możliwa wyłącznie po stronie NFZ.

Proszę wystąpić z pisemnym wnioskiem do NFZ (60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158).

Pismo powinno zawierać:

- dane identyfikacyjne podmiotu;

- numer księgi rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

- wskazanie obecnego kodu wymagającego zmiany i jego prawidłową wartość;

Artykuł ostatnio poprawiony: Poniedziałek, 13. Październik 2014 06:23