Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Zgodność potencjału z rozporządzeniem MZ w sprawie kodów resortowych. Jakie czynności należy wykonać?
Zgodność potencjału z rozporządzeniem MZ w sprawie kodów resortowych. Jakie czynności należy wykonać? PDF Drukuj

Instrukcja aktualizacji danych potencjału - zgodność z rozporządzeniami MZ - Pobierz

Instrukcja dotyczy komunikatu z dnia 25.09.2014 przekazanego na SZOI:

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zaktualizowania w systemie SZOI danych dotyczących struktury organizacyjnej, tj. jednostek i komórek organizacyjnych, które winny być zgodne z rozporządzeniami Ministra Zdrowia: z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2004 r., poz. 325) oraz z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594).

 

 

 

Artykuł ostatnio poprawiony: Piątek, 09. Styczeń 2015 08:28