Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Co zrobić, gdy komórka organizacyjna o kodzie 001 wg Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powinna być w jednostce organizacyjnej 02, a znajduje się w jednostce 01? ( część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)
Co zrobić, gdy komórka organizacyjna o kodzie 001 wg Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powinna być w jednostce organizacyjnej 02, a znajduje się w jednostce 01? ( część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (KT)   

 

Należy wykonać następujące czynności:

- W Struktura organizacyjna -> Komórki organizacyjne dla komórki, w której należy zmienić jednostkę, wybieramy operację „edytuj”.

- Podczas edycji komórki organizacyjnej istnieje możliwość poprawienia przynależności komórki do jednostki organizacyjnej. Po zmianie jednostki system poprosi o Datę zmiany przynależności.

- Po poprawieniu danych komórki organizacyjnej w zakresie jednostki organizacyjnej należy dodać zgłoszenie zmiany do umowy dla wszystkich umów wykorzystujących miejsce udzielania świadczeń powiązane z tą komórką organizacyjną oraz pisemnie zgłosić wniosek o wprowadzenie zmian w umowach.

Dodatkowe informacje: Na jakim formularzu papierowym zgłosić zmiany do umowy?

Artykuł ostatnio poprawiony: Poniedziałek, 13. Październik 2014 06:02