Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Co zrobić, gdy zaistniała konieczność zmiany specjalności komórki organizacyjnej? (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)
Co zrobić, gdy zaistniała konieczność zmiany specjalności komórki organizacyjnej? (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (KT)   

 

Należy wykonać następujące czynności w menu świadczeniodawca:

1. W Struktura organizacyjna -> Komórki organizacyjne dla komórki, w której należy zmienić specjalność, wybieramy operację „wnioski zmian specjalności

2. Dodajemy wniosek za pomocą przycisku Dodawanie wniosku podając nowy kod specjalności, datę zmiany (jest to data faktycznego wprowadzenia zmian do Rejestru lub w przypadku pomyłkowego wprowadzenia kodu w SZOI data bieżąca) i uzasadnienie.

3. Za pomocą operacji przekaż przesyłamy wniosek elektronicznie do NFZ

4. Po stronie NFZ nastąpi rozpatrzenie wniosku i po jego pozytywnym rozpatrzeniu pojawi się nowa operacja Zmiana specjalności która wprowadzi wnioskowaną zmianę.

5. Po dokonaniu zmiany należy dodać zgłoszenie zmiany do umowy dla wszystkich umów wykorzystujących miejsce udzielania świadczeń powiązane z tą komórką organizacyjną oraz pisemnie zgłosić wniosek o wprowadzenie zmian w umowach.

 


Opisane powyżej operacje nie będą miały wpływu na personel medyczny pracujący w miejscu wykonywania świadczeń oraz dostępny w danym miejscu sprzęt – pozostaje on bez zmian i nie wymaga przeniesienia do innego miejsca.

 

Dodatkowe informacje: Na jakim formularzu papierowym zgłosić zmiany do umowy?

Artykuł ostatnio poprawiony: Wtorek, 14. Październik 2014 11:59