Home DiLO Co zrobić gdy podczas Rejestracji wydania Karty DiLO wystąpił błąd braku identyfikacji lekarza w Centralnym Wykazie Personelu Medycznego NFZ?